PRIMOPREDAJA GRADILIŠTA GOSPODARSKE ZONE BIJELO BRDO

Na osnovu DRUGOG ANEKSA UGOVORA o izvođenju radova na izgradnji infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo, rok za završetak istih je bio 30.04.2013. godine. Prema ugovornoj obavezi izvođač radova Gradnja d.o.o je bio dužan izvršiti primopredaju gradilišta naručitelju, općini Erdut ,u roku od 10 dana. Postupak primopredaje je proveden dana 10.05.2013. godine i na njemu su sudjelovale ugovorne strane, te nadzorni inženjer.

Svi sudionici sastanka su izvršili posjet gradilištu. Obilaskom gradilišta stekao se uvid u realno stanje izvedenih radova kao i upoznavanje sa svom problematikom kod izvođenja istih. Nakon toga je uslijedio administrativni dio sastanka u kome je napravljen zapisnik o primopredaji. Na sastanku je zaključeno da su svi radovi privedeni kraju u sve četiri faze; izgrađeni su putevi, postavljena je rasvjeta, proveden vodoopskrbni sustav i sustav oborinske odvodnje.Nakon postupka primopredaje gradilišta investitor, u ovom slučaju općina Erdut, dužan je organizirati tehnički pregled nakon kojeg će biti ishodovana uporabna dozvola građevine. Time će u potpunosti biti okončan postupak izgradnje gospodarske zone i njenog stavljanja u funkciju.

Galerija slika