KOORDINACIJSKI SASTANAK

22.01.2013. održan je koordinacijski sastanak sa HEP-om kako bismo se savjetovali oko izgradnje trafostanice u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo . Naime, Ugovor o ishodovanju dokumentacije potrebne za izgradnju trafostanice kao i Ugovor o izgradnji iste povjerit ćemo HEP-u kao jedinom mogućem izvođaču pomenutih radova, bez postupka provedbe javne nabave.

Kako bismo poduprijeli Zakonom donesenu odluku, u dogovoru sa HEP-om, pozivano se na slijedeće:

„Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom“

-Članak 5.

-Članak 15.

-Članak 16.

„Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage“

-Članak 6.

„Zakon o prostornom uređenju“

     -Članak 223.

„Zakon o tržištu električne energije“

-Članak 4.

„Zakon o energiji“

     -Članak 35.

Sukladno navedenom kreće se u ishodovanje dokumentacije za izgradnju trafostanice kao prve faze u izgradnji trafostanice.