Koordinacijski sastanak

Sa četvrtog koordinacijskog sastanka održanog 29.04.2013. godine u vezi projekta Razvoj infrastruKture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo. Sastanak je održan u općini Erdut i na njemu su sudjelovali predstavnici investitora i izvođača radova.

Izviješće

Radovi na gospodarskoj zoni se odvijaju planiranim tijekom. Trenutno se izvodi završna faza ugovora odn. radovi na uređenju zelenih površina i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. U tijeku je i završna faza odvoza privremeno deponirane zemlje nastale iskopom i planiranje terena depoa.
Izvođač radova je u svojem izviješću prikazao problem vezan za sustav odvodnje oborinske vode. Naime depresija terena na gospodarskoj zoni u kojoj je smješten separator za oborinske vode napunjena je podzemnom vodom koja se prelijeva u susta, čime je onemogućeno njegovo pravo funkcioniranje.

Zaključak

  1. Prvi korak nakon ovog koordinacijskog sastanka je kontaktirati Hrvatske vode kao ustanovu nadležnu za rješavanje pitanja slivnih i podzemnih voda. Kontaktiranjem nadležne institucije izvršit će se obilazak terena i pokušati iznaći rješenje za nastali problem.
  2. Završetkom radova izvođač-Gradnja d.o.o će investitoru-općina Erdut, uputiti pismenu obavijest o završetku radova, nakon čega je investitor dužan u roku od 5 dana pregledati gradilište
  3. Nakon pregleda u roku od 5 dana izvođač i invetsitor, a uz sudjelovanje nadzornog inženjera, će izvršiti primopredaju gradilišta
  4. Nakon izvršene primopredaje investitor mora u zakonskom roku organizirati tehnički pregled gradilišta.