7. sastanak ODBORA ZA PROVEDBU PROJEKTA

Tijek aktivnosti provedbe projekta u navedenom razdoblju: /The course of project implementation activities in this period:

1)Radovi-odrađena je prva faza radova na infrastrukturi u Gospodarskoj zoni Bijelo Brdo/Works-done the first phase of infrastructure works in business zone Bijelo Brdo.

2) Odabrani su predavači za slijedeće dvije radionice :/trainers were selected for the next two workshops.

    2.1.)  EU legislative

             Predavač : Tomislav Petric, / trainer : Tomislav Petric

            Period održavanja radionice:30.08.,31.08. i 01.09.2012./ Period of maintain the workshop    30/08/, 31/08/ and  01/09/2012./.

2.2.) Evaluacijski seminar: / evaluation seminar:

         Predavač: Darija Krstić / trainer : Darija Krstić

        Period održavanja radionice: 03.,04. i 05.09.2012./ Period of maintain the workshop

3) Aktivan rad  web stranice gospodarske zone Bijelo Brdo s ciljem promocije gospodarske zone potencijalnim investitorima;www.gzbijelobrdo.com ./Active work on the website of business zone Bijelo Brdo aim of promoting business zone to the potential investors, www.gzbijelobrdo.com.

4) Napravljeno drugo financijsko izvješće tj. drugi kvartalni izvještaj te je poslan na odobrenje./Created the second financial report ,ie,the second quarterly report and was sent for approval.

5)Addendum  je u izradi– nakon završenog javnog natječaja za radove dalo se zaključiti da je najniža ponuda građevinske tvrtke Gradnja d.o.o. ,koja je iznosila :2.867.354,44 HRK, manja od sredstava za radove predviđenih budgetom . U narednom periodu projektni tim će odlučiti gdje će se razlika sredstava utrošiti te pripremiti Addendum./ After completing a public tender for the works could be stated that the lowest the  bid construction company Gradnja Ltd. Osijek , which was 2.867.354,44 HRK , less than the funds provided for the works budget. In the next period, the project team will decide where the difference in resources will spend and then prepare the Addendum.

6) 30.08.2012. najavljena je prva kontrola tehničke pomoći / 30/08/2012/ the first check of tichnical assistance is announced.

Galerija slika / Photo Gallery

                                                                                      Tehnički koordinatot/technical coordinator:

                            Siniša Bulajić

Administrativni asistent/administrative support:

                                                                                               Ružica Šimon