11. sastanak ODBORA ZA PROVEDBU PROJEKTA

IZVJEŠTAJ ODBORU ZA PROVEDBU PROJEKTA O PROVEDENIM RADNJAMA NA PROJEKTU “RAZVOJ INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKOJ ZONI BIJELO BRDO” U PERIODU OD 29.11.2012.-28.12.2012./REPORT ON EXECUTIVE ACTS OF THE PROJECT “DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN BUSINESS ZONE BIJELO BRDO” AT PERIOD 29/11/2012/- 28/12/2012/

Tijek aktivnosti provedbe projekta u navedenom razdoblju: /The course of project implementation activities in this period:

  • Radovi-trećafazaradovaje u tijeku na razvoju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bijelo Brdo/Works-third phase is in progress of infrastructure works in business zone BijeloBrdo.
  • Aktivan rad  web stranicegospodarske zone BijeloBrdos ciljempromocijegospodarske zone potencijalnim investitorima;www.gzbijelobrdo.com ./Active work on the website of business zone BijeloBrdo aim of promoting business zone to the potential investors, www.gzbijelobrdo.com
  • Realokacija unutar 6.budžetne stavke je završena te poslana odobrenje– nakon završenog javnog natječaja za radove dalo se zaključiti da je najniža ponuda građevinske tvrtke Gradnja d.o.o. ,koja je iznosila :2.867.354,44 HRK, manja od sredstava za radove predviđenih budgetom. /Re-allocation inside 6.budget line ,has been completed and submittedfor approval.After completing a public tender for the works could be stated that the lowest the bid construction company Gradnja Ltd. Osijek , which was 2.867.354,44 HRK , less than the funds provided for the works budget. 

Dokumenti za preuzimanje / Documents for download

IZVJEŠTAJ ODBORU ZA PROVEDBU PROJEKTA O PROVEDENIM RADNJAMA NA PROJEKTU “RAZVOJ INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKOJ ZONI BIJELO BRDO” U PERIODU OD 29.11.2012.-28.12.2012./REPORT ON EXECUTIVE ACTS OF THE PROJECT “DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN BUSINESS ZONE BIJELO BRDO” AT PERIOD 29/11/2012/- 28/12/2012/

Galerija slika / Picture gallery